Bidding law consulting

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢN LUẬT
CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - UY TÍN

Hotline:

028 3620 5669
0909 137 477

Areas of work

Bidding law consulting

Các nội dung tư vấn luật đấu thầu của CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢN LUẬT về cơ bản gồm các vấn như dưới đây. Ngoài ra, theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể tư vấn về nhiều vấn đề khác liên quan.

I. Tư vấn luật đấu thầu: những quy định chung về đấu thầu

 • Phân biệt đấu thầu công (quy định trong luật đấu thầu) và đầu thầu tư (quy định trong luật thương mại)
 • Tư vấn tư cách hợp lệ nhà thầu, nhà đầu tư
 • Tư vấn thời gian trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
 • Tư vấn chi phí trong đấu thầu

II. Tư vấn luật đấu thầu: hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

 • Tư vấn đấu thầu rộng rãi
 • Tư vấn đấu thầu hạn chế
 • Tư vấn chỉ định thầu
 • Tư vấn chào hàng cạnh tranh
 • Tư vấn mua sắm trực tiếp
 • Tư vấn trình tự thực hiện

III. Tư vấn luật đấu thầu: phương pháp lựa chọn nhà thầu

 • Tư vấn phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Tư vấn phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Tư vấn phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ
 • Tư vấn phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

IV. Tư vấn luật đấu thầu: phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt trúng thầu

 • Tư vấn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp
 • Tư vấn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
 • Tư vấn phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất
 • Tư vấn xét duyệt trúng thầu

V. Tư vấn luật đấu thầu: mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

 • Tư vấn đấu thầu mua sắm tập trung
 • Tư vấn đấu thầu mua sắm thường xuyên
 • Tư vấn đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế
 • Tư vấn đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

VI. Tư vấn luật đấu thầu: lựa chọn nhà đầu tư

 • Tư vấn quy trình lựa chọn nhà đầu tư
 • Tư vấn phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án ppt trong đấu thầu rộng rãi
 • Tư vấn phương pháp xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

VII. Tư vấn luật đấu thầu: lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

 • Tư vấn phạm vi và lộ trình áp dụng
 • Tư vấn nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng
 • Tư vấn chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng
 • Tư vấn quy trình lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu qua mạng, đăng ký nhà thầu
 • Tư vấn yêu cầu đối với mạng đấu thầu quốc gia

VIII. Tư vấn luật đấu thầu: hợp đồng đối với nhà thầu

 • Tư vấn các loại hợp đồng
 • Tư vấn hồ sơ hợp đồng
 • Tư vấn điều kiện ký kết hợp đồng
 • Tư vấn hợp đồng đối với nhà thầu được lựa chọn
 • Tư vấn bảo đảm thưc hiện hợp đồng
 • Tư vấn nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

IX. Tư vấn luật đấu thầu: hợp đồng đối với nhà đầu tư

 • Tư vấn các loại hợp đồng
 • Tư vấn hồ sơ hợp đồng
 • Tư vấn điều kiện ký kết hợp đồng
 • Tư vấn các yêu cầu khác đối với hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn
 • Tư vấn bảo đảm thực hiện hợp đồng
 • Tư vấn nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

X. Tư vấn luật đấu thầu: xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp đấu thầu

 • Tư vấn xử lý vi phạm
 • Tư vấn các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đấu thầu, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại tòa án

 

Quý khách cần tư vấn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢN LUẬT
Địa chỉ: 213 ( tầng 3) Chu văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel : 028-36205669  - Hotlines: 0909.137.477 - 0 903.017.457
Email : luatsutranhuutuan@gmail.com - Website: www.banluatlawfirm.vn

 

Other areas

Business - commercial consulting

Business - commercial consulting

Trade business is one of the highly developed industries when Vietnam's economy is integrating with the world economy.
Investment consulting

Investment consulting

The presence of foreign-invested enterprises in Vietnam is an important factor promoting the development of many new industries and products.
Intellectual property consultancy

Intellectual property consultancy

Intellectual property rights are considered one of the important property rights for individuals and businesses
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢN LUẬT

Address: 213 (3rd floor) Chu Van An, Ward 26, Binh Thanh District, HCM City

Tel: 028-36205669 - Hotlines: 0909.137.477 - 0903.017.457

Email: luatsutranhuutuan@gmail.com

Website: www.banluatlawfirm.vn

Receive news
Facebook Twitter Skype    109639 Online : 1
© Copyright 2020 ban luat law firm - Designed by Viet Wave

Hotline